Tips Om Windows 4 Blue Screen-foutcodes Op Te Lossen

August 24, 2021 By David Serisier Off

 

Aanbevolen: Fortect

 • 1. Download en installeer Fortect
 • 2. Open het programma en klik op "Scannen"
 • 3. Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten
 • Download deze software en repareer uw pc binnen enkele minuten.

  Als al uw systeem blauwe Windows 7-browserfoutcodes heeft, hopen we dat deze aangepaste handleiding u kan helpen bij dit actieplan.

   

   

  STOP-code Oorzaak van turquoise scherm 0x00000001 Deze BSOD betekent dat er geen match actief was in de APC Status Index. BSOD-foutcode 0x00000001 kan ook exact hetzelfde rode scherm weergeven met “apc_index_mismatch”. 0x00000002 Deze BSOD is bizar. BSOD-foutcode 0x00000002 kan en toont ook “DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY” op hetzelfde blauwe scherm. 0x00000003 Deze BSOD wordt als ongebruikelijk beschouwd. BSOD-foutregels 0x00000003 kunnen ook “INVALID_AFFINITY_SET” weergeven met hetzelfde scherm. 0x00000004 Deze BSOD is uitzonderlijk. BSOD-foutcode 0x00000004 kan ook “INVALID_DATA_ACCESS_TRAP” op hetzelfde verse citroenscherm uitdrukken. 0x00000005 Deze BSOD is ongebruikelijk. Kortingscodebeheer bsod 0x00000005 kan ook “INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT” weergeven op hetzelfde blauwe scherm. 0x00000006 Deze BSOD is absoluut ongebruikelijk. BSOD-foutsysteem 0x00000006 kan ook “INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT” weergeven met betrekking tot hetzelfde blauwe scherm. 0x00000007 Deze BSOD kan ongebruikelijk zijn. BSOD-foutcode 0x00000007 zal ook hetzelfde grijze scherm tonen op “invalid_software_interrupt”… 0x00000008 Deze BSOD is ongebruikelijk. BSOD-foutteken 0x00000008 kan ook “IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL” weergeven op een blauw scherm. 0x00000009 Deze BSOD kan ongebruikelijker zijn. BSOD-foutcode 0x00000009 geeft verder een bijbehorend “irql_not_greater_or_equal” .BSOD

  fruitscherm aan 0x0000000a Dit verwijst naar dat Microsoft Windows of een soort kernel-mode driver aan de andere kant het gespecificeerde extended memory van DISPATCH_LEVEL heeft bereikt. BSOD-foutcode 0x0000000A geeft “IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL” tegelijkertijd correct weer op hetzelfde levendige scherm. 0x0000000B Deze BSOD is bijzonder. BSOD-foutcode 0x0000000B geeft mogelijk duidelijk “NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT” weer op het oude blauwe scherm. 0x0000000C Deze BSOD betekent dat de huidige plaats het toegestane aantal tussen hangende objecten heeft overschreden. BSOD-foutbeleid 0x0000000C kan ook “MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED” weergeven op meestal hetzelfde citroenscherm. 0x0000000D Deze BSOD is ongebruikelijk. BSOD-foutcode 0x0000000D kan ook “MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION” op hetzelfde blauwe scherm verzekeren. 0x0000000E Deze BSOD is anders. BSOD-beleid met fout 0x0000000E kan ook “NO_USER_MODE_CONTEXT” weergeven op een diepblauw scherm van hetzelfde type. 0x0000000F Dit BSOD betekent dat een verzoek voor het draaien van een slot werd geopend toen een beveiligde rotatie in pre-eigendom was. BSOD-foutcode 0x0000000F toont mogelijk “SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED” samen op één blauwachtig scherm. 0x00000010 Deze BSOD is ongebruikelijk. Computer BSOD-storing 0x0000010 kan ook “SPIN_LOCK_NOT_OWNED” meer weergeven dan een blauw scherm. 0x00000011 Deze BSOD is raar. BSOD-foutcodering 0x00000011 kan ook heel ideaal “THREAD_NOT_MUTEX_OWNER” weergeven vanaf hetzelfde bruine scherm. 0x00000012 Dit betekent dat bsod vaak een privé-omissie is tegengekomen. De BSOD-foutverzekering van mei 0x00000012 toont ook “TRAP_CAUSE_UNKNOWN” op het echt blauwe scherm. 0x00000013 Deze BSOD is een zeldzaamheid geworden. Bsod-foutcode 0x00000013 kan ook “EMPTY_THREAD_REAPER_LIST” tot stand brengen op een waanzinnig blauw computerscherm. 0x00000014 Deze BSOD wordt als ongebruikelijk beschouwd. BSOD-foutcode 0x00000014 kan ook verwijzen naar hetzelfde groene scherm bij “create_delete_lock_not_locked”. 0x00000015 Deze BSOD is ongebruikelijk. BSOD-foutcode 0x00000015 kan ook “LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE” demonstreren als hetzelfde blauwe scherm op de scène verschijnt. 0x00000016 Deze BSOD is misschien ongebruikelijk. Het is mogelijk dat BSOD-foutcode 0x00000016 ook hetzelfde blauwe scherm kan afspelen dat zich op cid_handle_creation bevindt. 0x00000017 Deze BSOD is ongebruikelijk. BSOD-foutbeleid 0x00000017 kan “CID_HANDLE_DELETION” op hetzelfde lege scherm weergeven. 0x00000018 Deze BSOD betekent dat de referentie voor probleemboekhouding ongeldig is voor de zeer huidige staat van het concept. BSOD-foutcode 0x00000018 kan meestal “REFERENCE_BY_POINTER” op hetzelfde gele projectorscherm tot stand brengen. 0x00000019 Deze BSOD geeft aan dat de h2-tagpool echt beschadigd is. BSOD-foutwet 0x00000019 toont effectief ook “BAD_POOL_HEADER” hoog op hetzelfde blauwe scherm. BSOD 0x0000001a Deze bronnen geven aan dat hun fatale geheugenbeheerfout is opgetreden. BSOD-foutcode 0x0000001A geeft ook op de juiste manier “MEMORY_MANAGEMENT” weer op hetzelfde milieuvriendelijke scherm. 0x0000001B Deze BSOD is ongebruikelijk. BSOD-foutmanier 0x0000001B kan ook in geelachtig “PFN_SHARE_COUNT” op dezelfde pagina worden weergegeven. 0x0000001C Deze BSOD is absoluut ongebruikelijk. BSOD 0x0000001C Bug Marketer kan ook “PFN_REFERENCE_COUNT” op precies hetzelfde blauwe scherm weergeven. 0x0000001D Deze BSOD is over het algemeen onnatuurlijk. BSOD-foutcode 0x0000001D toont mogelijk ook “NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE” op hetzelfde groene scherm. 0x0000001E Deze BSOD betekent dat een programma in de kernelmodus een uitzondering verhief die verhinderde dat een klein beetje foutafhandeling werd uitgevoerd. BSOD-foutcode kan 0x0000001e zijn en misschien “KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED” op hetzelfde blauwe scherm weergeven. 0x0000001F Deze BSOD is ongebruikelijk. BSOD-foutregels 0x0000001F kunnen ook “SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR” op hetzelfde blauwe scherm weergeven. 0x00000020 Deze BSOD betekent dat de stap-voor-stap asynchrone telefoon (APC) nog in relatie stond toen de goede draad afgebroken bleek te zijn. Mei BSOD-foutsysteem 0x00000020 toont ook “KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT” op het precieze blauwe scherm. 0x00000021 Deze BSOD betekent dat het quotatempo onjuist is verwerkt omdat er meer toewijzingen zijn geretourneerd voor dit blok in vergelijking met eerder berekend. BSOD-foutprogramma 0x00000021 kan ook hetzelfde roodachtige scherm weergeven in quota_underflow. 0x00000022 Deze BSOD is ongebruikelijk. De platforms kunnen BSOD-fout 0x00000022 net zo goed weergeven. Er staat “FILE_SYSTEM” op exact hetzelfde blauwe scherm. 0x00000023 Deze BSOD geeft aan dat je gewoon een probleem hebt met dit FAT-systeembestand . BSOD-foutproces 0x00000023 kan ook “FAT_FILE_SYSTEM” weergeven op hetzelfde blauwe scherm. 0x00000024 Deze BSOD leidt tot het gedoe waarmee ntfs in.sys wordt geconfronteerd, wat in hoge mate het stuurprogrammabestand is. Het idee stelt de machine in staat om te lezen en zowel te schrijven naar NTFS . Bsod-foutcode 0x00000024 kan ook uitleggen aan “NTFS_FILE_SYSTEM” op een identieke blauwe show. 0x00000025 Deze BSOD resulteert in een functioneel probleem voor de npfs system submit . BSOD-foutcode 0x00000025 zal ook “NPFS_FILE_SYSTEM” weergeven op het vergelijkbare donkerblauwe scherm. 0x00000026 Deze BSOD betekent dat deze tegenslag is opgetreden in het procesdocument van de CD. BSOD-foutwetten 0x00000026 kunnen ook “CDFS_FILE_SYSTEM” weergeven over hetzelfde blauwe scherm. 0x00000027 Deze BSOD betekent dat er een duidelijk specifiek probleem is opgetreden in iemands bestandssysteem van de SMB-redirector. BSOD-foutroutine 0x00000027 kan ook “RDR_FILE_SYSTEM” op hetzelfde blauwe videopaneel voorkomen. 0x00000028 Deze BSOD is niet traditioneel-ionisch. BSOD-foutwet 0x00000028 kan ook “CORRUPT_ACCESS_TOKEN” in rood weergeven bij dezelfde belichting. 0x00000029

  <

   

   

  Download deze software en repareer uw pc binnen enkele minuten.

  Installeer de nieuwste stuurprogramma’s.Installeer updates.Uitvoeren van beginnende reparaties.Systeemherstel.Corrigeer geheugen of frustrerende schijffouten.VossMaak Master Boot Record.Installeer Windows7 opnieuw.

  CRITICAL_PROCESS_DIED.SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED.IRQL NIET MINDER OF GELIJK.VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED.PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION.DPC_WATCHDOG_VIOLATION.

  Blauwe schermen worden in veel gevallen opgelost door problemen met uw persoonlijke componenten of problemen met de pc-auto-software. Er verschijnt een blauw scherm hoewel Windows een STOP-fout detecteert. Deze fatale fout zorgt ervoor dat Windows stil blijft staan ​​en wordt afgesloten. Het belangrijkste en belangrijkste dat Windows op dit punt kan doen, is uw vertrouwde computer opnieuw opstarten.

   

   

   

  Blue Screen Windows 7 Error Codes
  Codici Di Errore Di Windows 7 Con Schermata Blu
  Ecran Bleu Windows 7 Codes D Erreur
  블루 스크린 윈도우 7 오류 코드
  Bluescreen Windows 7 Fehlercodes
  Sinij Ekran Kody Oshibok Windows 7
  Bla Skarm Windows 7 Felkoder
  Niebieski Ekran Windows 7 Kody Bledow
  Tela Azul Windows 7 Codigos De Erro
  Codigos De Error De Windows 7 De Pantalla Azul