Najlepsze Narzędzie Do Odinstalowania Polecenia Ocopy W Systemie Windows

August 28, 2021 By John Anthony Off

 

Zalecane: Fortect

 • 1. Pobierz i zainstaluj Fortect
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Pobierz to oprogramowanie i napraw swój komputer w kilka minut.

  W ciągu ostatnich kilku tygodni pewna liczba użytkowników zgłosiła, że ​​napotkała ogólnie polecenie kopiowania w systemie Windows.

   

   

  • 6 dodatkowych zapisów na bloki

  Składnia

   kopia zapasowa [/ d] [/ v] [/ n] [/ y po prostu | / -y] [/ z] [/ a | <źródło> b] [/ a | / b] [+ <źródło> [/ a | oraz b] [+ ...]] [/ a [ | oraz b]] 

  Parametry

  parametry Opis
  / j Pozwala na zapisanie duplikatów zaszyfrowanych plików w celu odszyfrowania plików informacyjnych w interesie.
  / v Sprawdza w instancji, czy nowe typy plików są wystarczająco zapisane.
  / n Używa głównej krótkiej nazwy katalogu dostępnej podczas replikacji dowolnego pliku o nazwie dłuższej niż osiem znaków lub gdy większość pliku jest dłuższa niż niewielka liczba znaków, aby mieć nazwę proxy.
  / r Pomija ładne żądanie nadpisania istniejącego pliku przechowywania.
  / -y Prosi o potwierdzenie, że ogólnie masz nadzieję, że istniejący obraz wakacji zostanie nadpisany. Sieć
  lub z kopiuje pliki w trybie systemowym.
  / a Wyświetla świetny plik tekstowy ASCII.
  na b Wyświetla określony plik binarny.
  <źródło> Wymagane. Wskazuje lokalizację, z której zazwyczaj osoba chce skopiować ważną parę lub więcejplików. Źródłem może być litera dysku i ścieżka, nazwa witryny katalogu, firma pliku lub współpraca obu.
  Wymagane. Określa miejsce docelowe, w którym chcesz utworzyć kopię zapasową pliku lub definicji pliku. Miejscem docelowym może być dysk tradycyjny i dwukropek, idealna pełna nazwa katalogu, nazwa pliku lub kombinacja obu. Pomoc
  /? Znaleziono deklaracje wiersza poleceń.
  • Możesz skopiować z pliku dowolny plik tekstowy ASCII, który używa pojedynczego określenia (CTRL + Z) na końcu pliku, aby wskazać poinformowany koniec pliku.

  • Jeśli /a poprzedza lub pojawia się obok listy powiązanych plików w wierszu poleceń, dotyczy to wszystkich wymienionych plików, dopóki skomercjalizowana kopia nie osiągnie /b. W tym wyjątkowym przypadku /b udaje, że umieszcza ostatnie /b.

   Zalecane: Fortect

   Czy masz dość powolnego działania komputera? Czy jest pełen wirusów i złośliwego oprogramowania? Nie obawiaj się, przyjacielu, ponieważ Fortect jest tutaj, aby uratować sytuację! To potężne narzędzie jest przeznaczone do diagnozowania i naprawiania wszelkiego rodzaju problemów z systemem Windows, jednocześnie zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i utrzymując komputer jak nowy. Więc nie czekaj dłużej — pobierz Fortect już dziś!

  • 1. Pobierz i zainstaluj Fortect
  • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
  • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

  Efekt /a będzie zależał od tego, czy zostanie umieszczony we wszystkich wierszach poleceń, czy nie:- Jeżeli dla każdego a następuje po źródle, kopia przeznaczona do sprzedaży traktuje plik jako pewien plik ASCII i kopiuje opracowania poprzedzające pierwsze odwołanie od zakończenia akt (CTRL + Z)- / a następuje cel, skopiuj do semi Określa, jak widzisz, znak końca pliku (CTRL + Z) jako ostatni znak w pliku komputera osobistego.

 • Kiedy / b pojawia się w powłoce, aby pomóc odczytać tę liczbę bajtów podaną przez wszystkie rozmiary pliku aktywnego listingu. / B jest domyślną nagrodą za drukowanie, jeśli scalone pliki zostaną ostatecznie skopiowane.

 • Jeśli / y po prostu poprzedza lub następuje po liście w plikach w wierszu poleceń, to stosuje się do wszystkich wymienionych utworów odpowiednich, dopóki kopia nie napotka /a. W twoim przypadku dotyczy /a. przeznaczone do pliku ręcznego przed / tym.

  Efekt / k zależy od jego pozycji w głównym wierszu poleceń:- Jeśli /gym podąża za źródłem, twoja prośba o skopiowanie skopiuje cały plik, wprowadzając na końcu wszelkie znaki związane z plikiem (CTRL + Z).- Jeśli / b następuje po celu, aktualnie żądanie kopiowania nie dodaje określonego znaku na końcu większości pliku (CTRL + Z).

 • Jeśli nie można wyświetlić odpowiedniego procesu zapisu, pojawia się komunikat o błędzie. Chociaż polecenie powtarzania rzadko powoduje błędy przechwytywania, można użyć v, aby upewnić się, że krytyczne dowody zostały poprawnie przechwycone. Funkcja wiersza poleceń / elevision również spowalnia poniżej wykonania następnego wymagania, ponieważ każdy sektor nadal przechowywany na samym dysku twardym musi zostać przeanalizowany.

 • Jeśli / y jest uważane za predefiniowane w elemencie warunku COPYCMD, możesz nadpisać ten układ, próbując / -y w kroku polecenia. Domyślnie, kiedy nadpisujesz który parametr, zostaniesz poinformowany, którzy eksperci twierdzą, że polecenie kopiowania zostanie wykonane seryjnie w pakiecie wsadowym.

 • Aby załączyć pliki, wybierz tylko plik, ale określ wiele pisanych dokumentów (użyj symboli wieloznacznych lub formatu plik1 + plik2 + plik3).

 • polecenie kopiowania w systemie Windows

  Jeśli rodzic zostanie utracony podczas każdego okresu kopiowania (na przykład, jeśli ten serwer nie działa, przerywa jakiś rodzaj połączenia), możesz kontynuować kopiowanie na z, aby ponownie ustanowić połączenie. Opcja /z wyświetla również określony procent ukończenia kopiowania dla każdego dokumentu.

 • Możesz zastąpić jedną lub więcej ilustracji źródłowych lub docelowych nazwą usługi.

 • Jeśli celem często jest urządzenie (na przykład Com1 lub po prostu Lpt1), opcja /b zdecydowanie odtwarza dane jako część najczęściej związaną z trybem binarnym na urządzeniu. W trybie binarnym kopia /b klonuje wszystkie znaki (w tym specjalne klasy, takie jak CTRL+C, CTRL+S, CTRL+Z, dodatkowo w ENTER) do urządzenia jako informacje godne uwagi. Jeśli jednak pominiesz ib, dane te zostaną odtworzone na biegu w strategii ASCII. W trybie znaki specjalne ASCII bezproblemowo wywołują pliki, jeśli chcesz, aby połączyć je podczas kopiowania.

 • Jeśli dana osoba nie wskaże miejsca docelowego, kopia będzie nieco bardziej wykonana z tą samą nazwą, statyczną datą korekty i modyfikacją w drugiej kolejności niż ten oryginalny plik. Najnowsza kopia jest po prostu zapisywana w bieżącym katalogu dotyczącym bieżącego dysku. Jeśli obecny plik znajduje się na bieżącym sterze i w prawidłowym katalogu, a ponadto nie określiłeś wyłącznego napędu lub katalogu dla pliku punktu, funkcja Copy Control zatrzymuje się i wyświetla ekran błędu z komunikatem o błędzie:

  Plik

   nie może zostać zgrany bezpośrednio do siebie0 skopiowanych plików 
 • Jeśli określisz bardziej niż jeden plik w źródle, większość polecenia kopiowania na sprzedaż usunie je wszystkie do jednego dużego zbioru danych przy użyciu deskryptora pliku określonego tylko w miejscu docelowym. Opłaty za kopiowanie zakładają zwykle, że połączone pliki są plikami ASCII, jeśli zwykle nie używasz. Użyj naszej własnej opcji /b.

 • Aby skopiować jednobajtowe pliki lub wszystkie pliki w katalogu żyjącym poza podkatalogami, użyj konkretnego polecenia xcopy .

 • Aby przypisać bieżącą godzinę i konkretną datę uzgodnioną do bieżącego pliku bez aktualizacji pliku, użyj następującego formatu:

   kopia / ymca + ,, 

  Gdzie <źródło> przecinki oznaczają, że ustawienie personalizacji zostało wymuszone zgodnie z projektem.

 • Przykłady

  Aby skopiować plik o nazwie memo.doc na wierzch tego, umieść go w letter.doc na bieżącym dysku i upewnij się, kto kopiowany plik ma cały plik (CTRL + Z), wpisz:

   skopiuj memo.doc letter.doc dla każdego a 

  ocopy sell for in windows

  Aby wykonać kopię zapasową pliku o nazwie robin.typ w każdym bieżącym katalogu i katalogu telefonu na dysku w istniejącym katalogu o nazwie Birds, który według ekspertów znajduje się w żądaniu C, wpisz :

   kopiuje robin.typ c: birds 

  Aby spakować Mar89.rpt, Apr89.rpt i May89.rpt, które powinny znajdować się w bieżącym katalogu, mogę powiedzieć, i umieścić je w rzeczywistym pliku o nazwie Report (również w każdym z naszych bieżących katalogów), wpisz:

  Skopiuj

   mar89.rpt + apr89.rpt + may89.Report. 

  Aby rpt scalić każdy bit wszystkich plików do raportu, gdy zadanie o nazwie Raport już istnieje, wpisz:

   historia kopiowania + mar89.rpt + apr89.rpt + maj89.rpt 

  W trzecim kroku ważne są wszystkie rzeczywiste pliki w całym katalogu w formacie danych obrazu .txt. Na prawdziwej liście o nazwie Combined.doc wpisz:

  Skopiuj

   * .txt Combined.doc 

  Aby połączyć wiele plików binarnych w jeden, użyj symbolu wieloznacznego include / be. Zapobiega to obsłudze przez system Windows znaków końca pliku, takich jak Ctrl + Z. Aby wydrukować:

   Skopiuj przykład, / b 5 . .exe Połączony.exe