Hur Kan Jag Korrigera Cellvariationer Som Inte Finns I Själva Levern

April 23, 2022 By Gary Lamb Off

Under de senaste tillfällena har vissa läsare rapporterat att de celltyper inte hittats i levern.

Rekommenderas: Restoro

 • 1. Ladda ner och installera Restoro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Ladda ner den här programvaran och fixa din dator på några minuter.

  celltyper påträffas inte i levern

  Introduktion

  Levern är vanligtvis ett av de största vitala organen i kroppen och är också anställd en avgörande roll i kroppsfettet av receptbelagda läkemedel. Leversjukdom goda skäl orsakar mer än 2 miljoner dödsfall över hela världen varje år, varav 1 miljon dollar är komplikationer av levercirros eller 1 miljon beror på omtyckta leversjukdomar och hepatocellulärt karcinom (Asrani et’s. , 2019). Att skapa simuleringsmodellen är avgörande för preklinisk läkemedelsutveckling och sjukdomsforskning. Men artspecifika enzymer och läkemedelsmetaboliserande transportörer (DMET) kopplade till läkemedelsupptag, distribution, förbränning och utsöndring förändrar läkemedlets verkningsväg och förhindrar användningen av djurredskap för att förutsäga förgiftning hos människor (Olsonotheral., Cheung 2000; och även Gonzalez, 2008). Sedan dess har problemet upptäckts att traditionella regelbundet exponerade 2D-monoskikt hjälper till att signalera i kombination med näringsöverföring, snarare än interaktion mellan celler och matrisceller. Ta , en accelererad och dedifferentierad förlust av wifi-fenotypen upptäcktes i en 2D-modell av rudimentära mänskliga hepatocyter, manifesterad av en helt ny låg uttrycksnivå med användning av grundläggande DMET och en minskning här i albuminproduktion (Roweotheral., 2013). Sonstörningarna på denna nivå av registreringar i primära hepatocyter inlärdes initialt efter 30 minuter, fler och mycket omkring 4000 transkript förklarades differentiellt under de första 24 timmarna kopplade till odling, vilket starkt påverkade luftvägarna involverade i citronsyrafasen, inte för att nämna oxidativ fosforylering. inklusive syntesen av urea. (Lauschke et ainsi al., 2016).

  Inledning

  En hårt arbetande lever är i själva verket väsentlig för människans metaboliska funktion. En referenskarta över landskapet utanför en frisk mänsklig lever, tillgänglig här i encellsupplösning, är avgörande på marknaden för att reda ut patogenesen och behandlingen av sjukdomar i njursystemet. Det här landskapet har varit tråkigt för att hjälpa dig att beskriva1, främst på grund av att tillgången till färsk hårt arbetande levervävnad från en verklig person kommer att vara begränsad och det är svårt att framgångsrikt fraktionera vävnad för att fraktionera skador utan att ha sköra bosatta cellsamhällen. Ett tillvägagångssätt för att bygga en tolerant guide för den mänskliga levercellsgården är att kombinera mycket noggrann avskiljning av relativt stora segment av friska individer i form med encells-RNA (scRNA-seq)-sekvensering. Även om scRNA-seq är ett robust och kraftfullt verktyg av god kvalitet för att presentera de mycket heterogena cellpopulationer som finns i mänskliga vävnader2,3, är det djupt från att vara användbart för att beskriva allmänna mänskliga organ, eftersom endast mänskliga personliga färdplansöar extraherats från i-forskning som mänsklig bukspottkörtel publicerad så miles 4,5,6,7,8,9,10,11. För närvarande täcker Googles enda encelliga transkriptomkarta hela kaninlever12.

  Leverorganoider

  Leverorganoider är smarta 3D in vitro modeller av personlig lever, som en plattform för internetprostitution av olika underverk av leta efter relaterade till leverutveckling och föryngring av din kropp, metabolisk forskning, lämplig för leversjukdom, och vuxna hormoner och biologi. ljud stamceller. Leverorganeller, sammansatta av runda, unilamellära dessa typer av epitel, stödjer viktiga fysiologiska funktioner i levern och används för att isolera och expandera leverkontrollpunkter, även stamceller från stamcellsnischer.

  >

  Levertranskriptomet

  /h2> Transkriptomanalys bakom levern kan visualiseras genom att titta på specificiteten och fördelningen av transkriberade MRNA-molekyler (Figur 1). Specificitet mäter hur många av dina gener som uttrycks mycket eller dåligt endast i levern jämfört med andra individer. Överuttryck inkluderar tre underkategorier av överuttryck:

  Intrahepatiskt kolangiokarcinom (gallkanalcancer)

  Omkring 10 % eller 20 % rabatt på dessa cancerformer som börjar i varje liknande våra lever är intrahepatiska kolangiokarcinom. Dessa cancerformer börjar i cellerna längs den lilla gallgången (rör som transporterar gallan till denna gallblåsa) i levern. Men de flesta kolangiokarcinom börjar i gallgångarna som involverar levern.

  HEM

  LeverDet är ett mycket viktigt organ för att få kropp. Den fungerar som en styrd metabolisk manager med många mycket anmärkningsvärda funktioner, inklusive reglering av kolhydrater och glukos- och lipidmetabolism, proteinsyntes, gallsport och sekretion, och specifik biotransformation av metaboliter och xenobiotika. I anslutningen är en typ av lever ditt viscerala organ som kan göra betydande miljövänlig förnyelse efter vävnadsförlust1. Den viktigaste prevalensen och dödligheten av leversjukdomar har dock ökat dramatiskt under de senaste åren, med hepatocellulärt karcinom (HCC) som utan tvekan blivit den näst vanligaste orsaken till luppdöd2,3. En av huvudskälen till att arbeta med att avvisa effektiva behandlingar på grund av ett brett spektrum av leversjukdomar är komplikationen av organen och överflödet av föga studerade smarta typer i det, vilket bidrar till att patogenesen av hälsoproblem. Det cellulära landskapet i min lever har sällan studerats i encellsupplösning, vilket allvarligt begränsar vår molekylära säkerhet om leverfunktion och sjukdom inom biologin. Ett allvarligt problem var också hur svårigheten att isolera bra uppnåbara gener.atocyter från patientvävnader.

  Identifiering av typspecifika transkriptionsporträtt av defekt lever Celler under normala biologiska förhållanden

  För att karakterisera alla klientmolekyler som är HEP. För att presentera HSCs och/eller ECs under fysiologiska förhållanden använde vi tre transgena märken Tg(fabp10a:dsRed), Tg(hand2:EGFP) såsom Tg(kdrl:Hsa.HRAS-mCherry) artikulerande rött (dsRed, mCherry) eller grönt photogrrne proteiner (GFP) av respektive mobila typer [14, 20, 23]. Hela lever skars ut från vuxna zebrafiskar kopplade till var och en av deras använda transgena stammar. i denna utbildningsprocess (Figur 1A). Leverfluorescensmikroskopi av de egna transgena linjerna bekräftade deras undersökta fluorescens i identiska celltyper (Fig. 1B). Vi förberedde cell knockdown och viftade FACS enligt tidigare etablerade riktlinjer (se Metoder, Appendix, Fig. 1). Antalet skanningar av RNA-serier som faktiskt matchade fluorescerande reportrar där de nästan var celltypsspecifika (Figur 1B) var kraftigt överbefolkade i fosforescerande positiva prover. Detta, som din webbplats kan se, bekräftade renheten från alla isolerade FACS (Figur IC). prover). För att bestämma exakt det är delvis signaturer av celltyper, upplevde vi differentiella prediktiva jämförelser mellan prover och beskrev de mest berikade generna i samtidigt celltyp (Fig. 2A, Bilaga Tabell 2). De flesta cellspecifika generna var som man kan köpa i EC (4553), följt av HSC (380) och HEP (126) (Tabell steg två i bilagan). Dessa omfattar välkända cellspecifika paintball-markörer för EC (sox18 [24], sele [25], [26]), flt1 och därmed HEP (soat2 [27]) (Figur 2B). Å andra sidan är överförda Doe-passerade dow-gener associerade med fettsyror, metabolismprocesser (fasn [28], fat3b, hmgcra [29], hmgcs1 [30], elovl4a [31]) och kolesterolnivåbiosyntes (cyp51, sc5d, hmgcra, msmo1, nsdhl hmgcs1, dhcr7) aktiveras genom HSC som är kända för att innehålla vitamin A-fettkulor [32] (kompletterande tabell 2). Analys av genontologi (GO) upptäckte anrikning av angiogenesrelaterade gener i ECs, insulinliknande tillväxtfaktorreceptor som signalerar din genetik och cellulär fosfatjonhomeostas som lever i HEP och lipidtransport och träningsgener i HSCs (Figur 2C). . Tillsammans Anrikning av välkända indikatorer, såsom motsvarande GO-alternativ i EC, HEP och HSC, bevarar individualiteten hos respektive smarta typer.

  Rekommenderas: Restoro

  Är du trött på att din dator går långsamt? Är det full av virus och skadlig kod? Var inte rädd, min vän, för Restoro är här för att rädda dagen! Detta kraftfulla verktyg är utformat för att diagnostisera och reparera alla slags Windows-problem, samtidigt som det ökar prestanda, optimerar minnet och håller din dator igång som ny. Så vänta inte längre - ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Restoro
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Hepatit B-vaccination

  kan bli av med din risk för hepatit B. Minska din risk Hepatit B-vaccin. Vaccinet kan ges till nästan vem som helst, inklusive spädbarn, äldre och så immunsupprimerade personer.

  Definitioner

  Cytologi är att detta namn som ges till gren som använder biologi som studerar celler utifrån deras personliga produkter, struktur och funktioner.[1] Levercytologi är specialiserat på leverceller. Emellertid kallas alla huvudceller i levern utan tvekan hepatocyter; Det finns andra kroppen som kan ses i detta leverprov, nämligen Kupffer-strukturer (makrofager) [2]. Magert kött är den primära körteln i kroppen. Den utför ett brett spektrum av funktioner, som sträcker sig från förstörelse av gamla kroppsceller till kontroll av denna speciella övergripande metabolism av makromolekyler.[3] Hos ens foster fungerar levern vanligtvis som huvudkoncentratet av hematopoiesis, vars funktion sedan fylls på av benmärgen. Denna hematopoetiska funktion hanteras vanligtvis inte efter födseln; men under vissa patologiska väderförhållanden kan denna funktion fortfarande vara urskiljbar. Det är viktigt att bara notera att levern är en nödvändig kroppsdel ​​och det enda organ i hela kroppen som har förmågan att tillåta dem att regenerera omedelbart efter operation eller eventuell skada.[4]

  celltyper finns förmodligen inte i levern

  Ladda ner den här programvaran och fixa din dator på några minuter.

  Cell Types Are Not Found In The Liver
  Celtypes Worden Niet Gevonden In De Lever
  Tipy Kletok Ne Obnaruzheny V Pecheni
  Les Types De Cellules Ne Se Trouvent Pas Dans Le Foie
  I Tipi Cellulari Non Si Trovano Nel Fegato
  간에서 세포 유형이 발견되지 않음
  Tipos De Celulas No Se Encuentran En El Higado
  Typy Komorek Nie Wystepuja W Watrobie
  Tipos De Celulas Nao Sao Encontrados No Figado
  Zelltypen Werden Nicht In Der Leber Gefunden