Łatwy Sposób Rozwiązywania Problemów Z Serwletami Java W Systemie Android

August 23, 2021 By Mohammed Butcher Off

 

Możesz skorzystać z kodu błędu wskazującego na Android Java Servlet. Obecnie istnieje wiele sposobów rozwiązania tego problemu, które z kolei omówimy wkrótce.

Zalecane: Fortect

 • 1. Pobierz i zainstaluj Fortect
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Pobierz to oprogramowanie i napraw swój komputer w kilka minut.

   

   

  Próbuję uzyskać wynik końcowy serwletu na telefonie z systemem Android firmy Google.

   / *   7. Aby dostosować ten szablon, wybierz Narzędzia | Model   i tak otwórz edytor w strukturze.   * /  Podstawowa polityka;  import java.io.IOException;  kawa dla smakoszy import.io.PrintWriter;  znaczący javax.servlet.ServletException;  Javax.servlet.http.HttpServlet;  Trafność javax.servlet.http.HttpServletRequest;  Javax.servlet.http.HttpServletResponse wartość;   * *   *  1 . @autor Bert Verhelst   * /  public class servlet1 setHttpServlet jest właśnie zaktualizowany    / **     (puste) Obsłuż żądanie dotyczące sposobu metod HTTP GET i POST .     (Spacja) @param request Żądanie serwletu     1 . @ parametr-odpowiedź-serwlet-odpowiedź     3 . @throws ServletException, gdy wystąpi specjalny błąd serwletu     5. o Zgłasza wyjątek IOException, gdy wystąpi błąd we/wy     4 . /    void processRequest osłonięty (żądanie HttpServletRequest, odpowiedź HttpServletResponse)        rzuca ServletException, IOException      response.setContentType ("tekst html; zestaw znaków = UTF-8");      PrintWriter out oznacza response.getWriter();      out.println ("");      out.println ("");      Output .println (" Servlet-Servlet1 ");      out.println ("");      out.println ("");      out.println ("

  Przetwarzanie ...

  "); out.println (""); out.println (""); // Defaultstate = "collapsed" dla każdego ** 1. Kontroluj metodę HTTP GET . 3 . @Żądanie parametrów Żądanie serwletu * @Param ponownie dołącz do odpowiedzi serwletu * @throws ServletException w ramach określonego błędu Servlet * @ zgłasza wyjątek IOException, gdy wystąpi błąd we/wy * / w Crush chroniony bezwartościowy doGet (HttpServletRequest, HttpServletResponse) dodaje ServletException, IOException processRequest (żądanie, odpowiedź); PrintWriter i równa się response.getWriter (); out.println (" m " + " n" + " Witaj WWW n" „ n” + + "

  Doget ...

  n" + " "); - ** * Obsługuje metodę HTTP POST . 6. Zapytanie @param Zapytanie o serwlet 5. Odpowiedź @param Odpowiedź serwletu * @throws ServletException, jeśli wystąpią konkretne wady Servletów 4. @ Zgłasza potężny wyjątek IOException, gdy wystąpi błąd we/wy - / @ Zgnieść chroniona luka doPost (HttpServletRequest, HttpServletResponse) zawiera ServletException, IOException processRequest (żądanie, odpowiedź); PrintWriter po stronie odpowiada response.getWriter (); out.println (" deborah " + " n" + " Witaj WWW n" + " n" + "

  Dodaj ...

  n" + " "); / ** ( spacja ) Zwraca krótki opis dotyczący serwletu. 3) @return string zawierający opis w odniesieniu do serwletu 1 . / @ Zgnieść Ciąg klienta getServletInfo () pozytywne aspekty „Krótki opis”; //

  Pole

  Zalecane: Fortect

  Czy masz dość powolnego działania komputera? Czy jest pełen wirusów i złośliwego oprogramowania? Nie obawiaj się, przyjacielu, ponieważ Fortect jest tutaj, aby uratować sytuację! To potężne narzędzie jest przeznaczone do diagnozowania i naprawiania wszelkiego rodzaju problemów z systemem Windows, jednocześnie zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i utrzymując komputer jak nowy. Więc nie czekaj dłużej — pobierz Fortect już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Fortect
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 •  be.smarttelecom.MyTest;   Android.app.Activity wartość;   Noś pakiet android.os;  importuj android.widget.TextView;   Klasa polisy Rozszerzony obszar działalności     / ** Wywoływane podczas tworzenia treningu. 6 . /     @ Zgnieść     public void onCreate (pakiet saveInstanceState)       super.onCreate (savedInstanceState);       setContentView (R.layout.main);       Wynik TextView = (TextView) findViewById (R.id.output);       Próbować         output.append ("Start n");         RestClient-Client = nowy RestClient ("http://10.0.0.188:8084/Servlet_1/servlet1");         możesz spróbować           klient.Wykonaj (RequestMethod.GET);         ryba (wyjątek e)           e.printStackTrace ();                 output.append ("po wykonaniu n");         String = mix client.getResponse ();         output.append ("klasa - + obejście problemu +" n ");         output.append (odpowiedź);        Dodaj wynik („zrobione n”);             saisie (wyjątek)         output.append ("Błąd: pół pół cala + ex.getMessage () +" h "+ ex.toString () +" n ");              

   zestaw be.smarttelecom.MyTest;   transport java.io.BufferedReader;   importują java.io.IOException;   import java.io.InputStream;  import java.io.InputStreamReader;   import java.util.ArrayList;   importuj org.apache.http.HttpEntity;   org import.apache.http. odpowiedź HTTP;  transport org.apache.http. Para nazwa-wartość;  przenieś org.apache.http.client.ClientProtocolException;   przenieść org.apache.http.client. klient http;  importują org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;   wprowadź org.apache.http.client.methods.HttpGet;   przenieś org.apache.http.client.methods.HttpPost;  Importuj org.apache.http.client.methods.HttpUriRequest;   natomiast domyślny import org.apache.http.impl.client.httpclient;  znaczenie org.apache.http.message.Podstawowa para nazwa-wartość;  skanowanie org.apache.http.protocol.HTTP;   ogólna klasa publiczna RestClient     parametr prywatny ArrayList ;     Private ArrayList nagłówek- ;     URL kanału prywatnego     ukryty int ResponseCode;     prywatna rutynowa wiadomość;     niestandardowy ciąg odpowiedzi;     GetResponse ciąg Gov ()       Odpowiedzieć;         wspólny ciąg getErrorMessage ()       Wiadomość; przywrócić     public int getResponseCode ()       Kod odpowiedzi zwrotnej;         publiczny RestClient (ciąg adresu URL)           this.url oznacza adres URL;       params oznacza nową ArrayList ();       headers = Newbie ArrayList ();         Klienci void AddParam (nazwa ciągu, wartość sekwencyjna)           params.add (nowy BasicNameValuePair (nazwa, wartość));         ko muno void AddHeader (nazwa ciągu, wartość ciągu)           headers.add (nowy BasicNameValuePair (nazwa, wartość));         public gap Execute (metoda RequestMethod) zgłasza pewien wyjątek           Przełącznik (metoda)         POBIERZ przypadek:                   // dodaj parametry           Połączone parametry ciągu oznaczają „”;           while (! params.isEmpty ())             połączone szczegóły + = "?";             for (ParaNazwaWartości w: parametr)                           ParamString oznacza p.getName () + "=" + p.getValue ();               if (CombinedParams.length ()> 1)                               CombinedParams + = "&" + paramString;                             inne                               CombineParams + = paramString;                                                Żądanie HttpGet oznacza bardzo nowe HttpGet (url + CombinedParams);           // dodaj nagłówki
  android filiżanka serwletu Joe

   

   

  Pobierz to oprogramowanie i napraw swój komputer w kilka minut.

   

   

   

  Android Java Servlet
  Android Java Servlet
  Android Java Servlet
  Android Java Servlet
  Servlet Java Android
  안드로이드 자바 서블릿
  Servlet Java Android
  Android Java Servlet
  Servlet Java Dlya Android
  Servlet Java Android