Ett Enkelt Sätt Att Felsöka Och åtgärda Java -servletproblem I Android

August 23, 2021 By Brock Radcliffe-Brown Off

Du kommer säkert att få en felkod som pekar som kan Android Java Servlet. Det finns naturligtvis flera sätt att lösa denna situation, som vi kommer att diskutera inom kort.

Rekommenderas: Fortect

 • 1. Ladda ner och installera Fortect
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Ladda ner den här programvaran och fixa din dator på några minuter.

  Jag försöker utan tvekan få utgången från en servlet på Android -telefonen.

   - *   7. Om du vill ändra den här mallen väljer du Verktyg | modell   och som en konsekvens öppna redaktörens bakstruktur.   (tom) /  Grundläggande policy;  importera java.io.IOException;  java import.io.PrintWriter;  viktigt javax.servlet.ServletException;  Javax.servlet.http.HttpServlet;  Relevans javax.servlet.http.HttpServletRequest;  Javax.servlet.http.HttpServletResponse -värde;  / * *   *  7. @autor Bert Verhelst   * /  public class servlet1 hundredHttpServlet måste uppdateras    / **     (tom) Hantera begäran om HTTP -metoderna GET yet POST .     (Space) @param -begäran Servlet -begäran     * @ parameter-response-servlet-response     @kastar ServletException när varje servlet specifikt fel uppstår     3. @ Kasta en IOException när ett utmärkt I / O -fel inträffar     * /    tom processRequest skyddad (HttpServletRequest -begäran, HttpServletResponse -svar)        kastar ServletException, IOException      response.setContentType ("text per html; charset = UTF-8");      PrintWriter från = response.getWriter ();      out.println ("");      out.println ("");      Output .println (" Servlet-Servlet1 ");      out.println ("");      out.println ("");      out.println ("

  Bearbetar ...

  "); out.println (""); out.println (""); // Standardstat betyder "kollapsad" per ** 1. Kontrollera deras HTTP GET -metod. * @Param -begäran Servlet -begäran * @Param återansluter servlet -svar * @kastar ServletException om en specifik Servlet -olycka inträffar * @ kastar en annan IOException när ett I / O -fel uppstår (tom) / @ Krossa skyddad vacate doGet (HttpServletRequest, HttpServletResponse) lockar ServletException, IOException processRequest (begäran, svar); PrintWriter och, = response.getWriter (); out.println (" s " + " n" + " Hej WWW n" " n" + + "

  Doget ...

  n" + " "); mot ** * Hanterar alla POST HTTP -metoder. 6. Request @param Request Servlet 5. Svar @param Servlet svar (space) @throws ServletException om ett specifikt Servlet -fel uppstår 4. @ Kasta en IOException när ett I mot O -fel inträffar - / @ Krossa försvarade void doPost (HttpServletRequest, HttpServletResponse) kastar ServletException, IOException processRequest (begäran, svar); PrintWriter out motsvarar response.getWriter (); out.println (" n " + " n" + " Hej WWW n" + " n" + "

  Lägg till ...

  n" + " "); / ** * Ger en kort beskrivning av servlet. - @returnera en sträng som innehåller sammanfattningen av servlet ( Plats ) / @ Krossa Customerstring getServletInfo () returnerar "Kort beskrivning"; //

  Fält

  Rekommenderas: Fortect

  Är du trött på att din dator går långsamt? Är det full av virus och skadlig kod? Var inte rädd, min vän, för Fortect är här för att rädda dagen! Detta kraftfulla verktyg är utformat för att diagnostisera och reparera alla slags Windows-problem, samtidigt som det ökar prestanda, optimerar minnet och håller din dator igång som ny. Så vänta inte längre - ladda ner Fortect idag!

 • 1. Ladda ner och installera Fortect
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 •  be.smarttelecom.MyTest;   Android.app.Aktivitetsvärde;   Bär paketet android.os;  importera android.widget.TextView;   Policyklass Utökad kärnverksamhet     eller ** Kallas när ett träningspass tillverkas. * /     @ Krossa     public void onCreate (paket saveInstanceState)       super.onCreate (saveInstanceState);       setContentView (R.layout.main);       Resultat TextView = (TextView) findViewById (R.id.output);       Prova         output.append ("Start n");         RestClient-Client = ny RestClient ("http://10.0.0.188:8084/Servlet_1/servlet1");         du kan försöka           client.Execute (RequestMethod.GET);         fisk (undantag e)           e.printStackTrace ();                 output.append ("efter körning n");         String är lika med lösning client.getResponse ();         output.append ("klass - + åtgärd +" n ");         output.append (svar);        Lägg till utdata ("klar n");             fånga (undantag)         output.append ("Fel: en halv tum bred + ex.getMessage () +" " + ex.toString () +" h ");              

   utrustning be.smarttelecom.MyTest;   överför java.io.BufferedReader;   importerar java.io.IOException;   importerar java.io.InputStream;  ta in java.io.InputStreamReader;   värde java.util.ArrayList;   flytta org.apache.http.HttpEntity;   webbimport.apache.http. HTTP -svar;  importerar org.apache.http. Namn-värde-par;  relevans org.apache.http.client.ClientProtocolException;   importerar org.apache.http.client. http -klient;  importera org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;   importera org.apache.http.client.methods.HttpGet;   importera org.apache.http.client.methods.HttpPost;  Importera org.apache.http.client.methods.HttpUriRequest;   gånger standardimport org.apache.http.impl.client.httpclient;  importera org.apache.http.message.Basic namevaluepair;  importera org.apache.http.protocol.HTTP;   public class RestClient     särskild parameter ArrayList ;     Private ArrayList header- ;     Privat kanal URL     exklusiv int ResponseCode;     privat tillvägagångssätt meddelande;     anpassat trådsvar;     Gov -sträng getResponse ()       Att svara;         public string getErrorMessage ()       Meddelande; Återställ     public int getResponseCode ()       Svarskod för retur;         public RestClient (url -sträng)           this.url är lika med url;       params betyder nya ArrayList ();       headers = Newbie ArrayList ();         herd void AddParam (strängnamn, gruppvärde)           params.add (nytt BasicNameValuePair (namn, värde));         ko muno void AddHeader (strängnamn, strängvärde)           headers.add (nytt BasicNameValuePair (namn, värde));         public arrest void Execute (RequestMethod -metoden) ger ett undantag           Switch (metod)         FÅ fall:                   // lägg till parametrar           Kombinerade strängparametrar betyder "";           if (! params.isEmpty ())             grupperade parametrar + = "?";             när det gäller (NameValuePair p: parameter)                           ParamString betyder p.getName () + "=" + p.getValue ();               if (CombinedParams.length ()> 1)                               CombinedParams + = "&" + paramString;                             annan                               CombineParams + = paramString;                                                HttpGet -begäran representerar nya HttpGet (url + CombinedParams);           // lägg till rubriker 
  android coffee beans servlet

  Ladda ner den här programvaran och fixa din dator på några minuter.

  Android Java Servlet
  Android Java Servlet
  Android Java Servlet
  Android Java Servlet
  Servlet Java Android
  안드로이드 자바 서블릿
  Servlet Java Android
  Servlet Java Dlya Android
  Serwlet Java Na Androida
  Servlet Java Android